Kongre Programı

KONGRE BİLİMSEL PROGRAMINI İNDİR   KAYIT İÇİN SON 1 HAFTA

Kayıt yapmadan önce programımıza mutlaka göz atmanızı öneririz. 
                                        
KONGREMİZDE YER ALAN  KONULAR                               

RADYOGRAFİ VE RADYOLOJİ TARİHİ

 • Esad Feyzi’den Günümüze Türkiye’de  Radyolojiye Yön Verenler
 • Radyografik Kalite ‘’Teknisyen Faktörü ve Diğer  Parametreler’’
 • Radyolojide Koruyucu Ekipmanlar ve Standartlar
 • Radyolojide Güvenlik Prosedürleri ‘’Çalışanlar ve Hastalar İçin’’
 • Radyolojik İncelemelerde Tetkik Uygun(suz)luğu Neler Yapılmalı?
 • Radyolojide İnovasyon ‘’RIS, PACS, TELE RADYOLOJİ’’ ve Post Processing İşlemler
 • Ameliyathane ve Girişimsel İşlemlerdeki Floroskopik Uygulamalarda Teknisyenlerin Rolü

KONFERANS
Sağlık Bir Ekip İşidir.

PANEL-1

 • PANEL:Sağlıkta Neler Oluyor? Tüm Yönleriyle Sağlık Sistemi
 • Tüm Yönleriyle Şehir Hastaneleri
 • Tüm Yönleriyle Sağlıkta Şiddet
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı


PANEL-2

Radyolojide Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Toplantısı 

● Radyoloji Eğitimi (Lisans / Yüksek lisans Eğitimi) 
● Sağlık Bakanlığının 2023 Hedefleri ve Radyoloji 
● Çalışma Hayatına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
● Güncel Mevzuatlar ve Özlük Haklarımız 
● Radyolojide Taşeronlaşma ve İstihdam Sorunları 
● Radyoloji Derneklerinin Önemi ve Örgütlenme

DENTAL GÖRÜNTÜLEME KONULARI

Ağız ve Diş Görüntülemede Çekim Teknikleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

Dental Görüntüleme ve Klinik Uygulamalar

3D Dental Volümetrik Tomografi

Dental Görüntülemede Yeni Teknolojiler


İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEGİ

İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği Uygulamaları Kursu


NÜKLEER TIP KONULARI

Sıcak Oda Tasarımı, Radyonüklit Üretimi, Radyasyon ve Radyofrmasötiklerle İlgili Düzenlemeler

 • PET Radyofarmasötikleri
 • SPECT ve Tedavi Radyofarmasötikleri

Nükleer Tıp Uygulamalarında Güncel Modaliteler ve Klinik Uygulama Alanları

 • Gama Kamera
 • PET/BT
 • SPECT/BT
 • PET/MR

BT KONULARI

Radyasyon Doz Takip Sistemleri ve Klinikteki Önemi

BT’de Görüntülemede Çekim Protokolleri ve Standartlar

BT Teknolojisinde Yenilikler

BT’de Radyasyon Güvenliği ve Doz Azaltma Teknikleri

BT Anjiyografi Görüntüleme Teknikleri: Nasıl Yapıyorum? Nelere Dikkat Etmeliyim? Teknik Parametreler Nasıl Olmalı?

 • Beyin BT Anjiyografi
 • Abdominal BT Anjiyografi
 • Renal BT Anjiyografi
 • Alt Extremite BT Anjiyografi

BT İleri Görüntüleme Teknikleri: Nasıl Yapıyorum? Nelere Dikkat Etmeliyim? Teknik Parametreler Nasıl Olmalı?

 • BT’de Multifazik İncelemeler
 • Kardiyak BT ve Kalsiyum Skorlama
 • Perfüzyon Kardiyak CT İncelemeleri

Sağlıkta İnovasyon ‘’ Hibrit Ameliyathane Sistemi’’ Acıbadem Modeli

Mobil Tomografi’nin Cerrahide Kullanımı

MR ve BT Görüntülemede Kontrast Madde Kullanımında Enjektör Pompasının Katkıları ve Tanıya EtkisiMRG KONULARI

Meme MR Görüntüleme ‘’Çekim Parametreleri ve post-prosesing işlemler’’

MR Anjiyografi Görüntüleme Teknikleri: Nasıl Yapıyorum? Teknik Parametreler Nasıl Olmalı?

 • Kraniyal MRA
 • Koroner MRA
 • Batın MRA
 • Alt Ektremite MRA

MR Teknolojisinde Yenilikler ve Hızlı Görüntüleme Teknikleri

MR Artefaktları ve MR Güvenliği  ‘’MR Artefaklarını Önleme Metodları’’

MRG’de Temel ve İleri Klinik Sekanslar ‘’Yağ Baskılama ve Hızlı Görüntüleme Sekansları’’

MR’da İleri Nöroradyolojij Uygulamalar: Ne? Ne Zaman? Nasıl? Yapılır? Klinik Uygulama Alanları Nelerdir?

 • Diffüzyon Tensör Görüntüleme MR
 • Perfüzyon MR
 • MR Spektrografi
 • Traktografi MR
 • Fonksiyonel MR
 • BOS Akım Görüntüleme
 • MR Enterografi Görüntüleme

BT ve MRG’de Post-Prosesing İşlemler (Uygulamalı)

MEME RADYOLOJİSİ KONULARI

Mamografi Çekim Standartları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Meme Görüntülemede Teknolojisinde Yenilikler

 • Tomosentez
 • Otomatik Meme US Sistemi (ABUS)
 • Dijital Mamografi ve Yeni Teknikler

Türkiye’de Kanser Tarama Merkezleri (KETEM)  Faaliyet Alanı ve Çalışmaları

KETEM’de Çalışan Radyoloji Teknisyenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri


SÖZLÜ BİLDİRİLER

Sözlü Bildiri gönderebilirsiniz.Kabul edilen poster ve Sözlü Bildiriler Kongre Sözlü Bildiri Kitabımızda yer alacaktır. Detaylar için Tıklayınız

                                 
            Radyoloji Teknisyenlerinin Buluşma Noktası
                                  www.tumrad.net 

 Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret22228