Poster Bildiri Kuralları

POSTER-BİLDİRİ Kuralları

KONRE ANA TEMASI

Sağlık için Güvenli ve Yeterli Radyasyon

POSTER ve BİLDİRİ KONULARI

a) Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri (MR, BT, Mamografi, Radyografi vb)

b) Radyasyon Güvenliği

c) Çalışma Hayatına İlişkin

d) TGT Eğitimi

e) Sağlık Politikaları

f) Mesleki Örgütlenme ve Etik

g) Radyoloji ve İnnovasyon

ı) Nükleer Tıp Görüntüleme

h) Radyolojik Teknoloji

k) Radyoloji ve İstihdam

POSTER KURALLARI:
 

1) Poster, 70 x 90 cm boyutlarında tek parça olarak ve 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Resim, grafik, tablo veya şekiller belirgin olmalıdır.

2) Her posterde sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka belirtilmelidir. Poster sahipleri poster baskı işlemlerini kendileri yaptıracaklardır.

3) Posterler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile hazırlanmalıdır. Posterlerde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların/okullarının isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, bulgular, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır ve anahtar kelimeleri içermelidir

4) Poster bildirideki  font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

5)  Kongre Bilim Kurulu tarafından belirlenecek süreler boyunca poster sahipleri posterlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vereceklerdir.
 
BİLDİRİ KURALLARI

1) Bildiri özetleri yazılırken, özetler, Times New Roman 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraflar iki yana yaslanmalıdır, girinti kullanılmamalıdır. 

2) Bildiri Başlığı: Times New Roman 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada yazılmalıdır.

3) Yazar/Yazarların Adları: Sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto sağa dayalı yazılmalıdır. Birden fazla yazar olduğunda yazar isimleri virgül ile ayrılarak aynı satır üzerinde yazılmalıdır. Bildiri sunucusu olan yazarın isminin altı çizili olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar/Yazarların akademik ünvan ve kurumları dipnot biçiminde numaralandırılmış olarak sayfa altında yer almalıdır. Ayrı kurumlarda ya da ünvanlarda olan herbir yazar için sayı biçiminde dipnot gösterilmelidir. Dipnot Times New Roman, 10 punto olarak sola yaslı şekilde yazılmalıdır.

4) Özet içinde kısaltmanın kullanılması halinde, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.

5) Gönderilen özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

6) Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir araştırma bildirisi ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç, Anahtar Sözcükler ( 3- 5 adet)

7) Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 750 kelimeyi geçmemelidir.

8) Sözlü bildiri sunumu 15 dk geçmemelidir.

POSTER-BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret22228