Anasayfa

Değerli Hocalarım,

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler

Radyolojik  Görüntülemenin medikal tıp içerisindeki önemi her geçen gün artmakta ve teknolojinin de etkisi ile hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Radyolojik Görüntüleme hizmetlerinin tanı ve teşhis aşamasındaki başarısı tedavinin seyrini ve başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Bu nedenle bu hizmetin sunucuları radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji uzmanlarının sürekli değişim ve gelişim gösteren bu sürece entegrasyonu oldukça önem arz etmektedir.

Eğitimin içeriği, yeterliliği nicelik ve nitelik olarak kalitesi radyolojik görüntüleme hizmetlerinin tüm süreçlerini doğrudan etkileyen önemli bir unsur. Örgün-formal eğitim yanında mezuniyet sonrası eğitim, hizmet içi eğitim süreçleri entegrasyonun önemli halkalarıdır.

11-14 Ekim 2021 tarihlerinde ROX ROYAL OTEL, Kemer-ANTALYA'da düzenleyeceğimiz RADTEK2021 / 14.Radyoloji Teknisyenleri Kongresi'nde

-          Pandemi Sürecinde Görüntüleme Hizmetleri

-          İleri Görüntüleme ve Post-Prossessing İşlemler

-          Meslek Tanımı, Mesleki Eğitim ve Mesleki Haklarımız

-          Radyoloji Teknikerlerinin Yurt Dışı Çalışma Koşulları

Konu başlıklarını tartışma imkanı bulacak ve Radyoloji Teknikerliği mesleğine yeni bir vizyon katarak, meslektaşlarımızın modern eğitim ile donatılmış, mesleki donanımı yanı sıra görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olan, çalışma hayatına dair sorunlarının çözüm bulduğu, sağlık hizmetlerine yön veren bireylerin yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Bu Kongre kapsamında oluşturduğumuz komisyonlarda gönüllü olarak yer alan bilgi, birikim ve deneyimlerini katan tüm meslektaşlarımıza, hocalarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz.

Bu kongrede de birlikte çalışarak en bilimsel, en uygulanabilir ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek modellemeyi ortaya koyabilecek yetkinlikte ve donanıma sahip olduğumuzu biliyoruz.

RADTEK2021 Kongremizin mesleğimize ve ülkemize HAYIRLI SONUÇLAR getirmesini dilerken pandeminin ağır yükünü omuzlayan siz değerli meslektaşlarımızla bu stresi atacağımız, bilgi ile donanacağımız  bir kongre olmasını diliyorum.

Saygılarımızla

Heybet ASLANOĞLU

TÜMRAD-DER Genel Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
KONGRE ANA SPONSORUMUZ


Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret30468